Най-перспективните професии за 2010

Изборът на специалност обикновено е дълъг и не толкова лесен процес. От една страна човек трябва да има ясна представа в какво е най-добър и какво би искал да работи след като завърши, а от друга, въпросът „Какво да уча?” изисква и един чисто рационален подход - какво се цени и какво се търси най-много на пазара на труда, кои професии са по-предпочитани от други и пр.

Последната класация на US News & World Report дава списък на 50 професии, които се очертават като най-перспективни за тази и следващите години, като ги разделя в пет категории: наукa и технологии, здравеопазване, образование, бизнес. В последната категория влизат такива професии, които позволяват повече креативност и са насочени към хора, които не могат да бъдат от 9 до 5 в офиса.Информационните технологии (IT) продължават да бъдат сред най-предпочитаните сфери за обучение и кариера, особено съчетаването на IT с медицината и науките за опазване на околната среда.

Със застаряването на "baby-boom" поколението, здравният сектор ще продължава да заема все по-стабилни позиции и да предлага едни от най-добре заплатените и перспективни професии. Пример за такава професия е на инженер-биомедиците, или хората, които отговарят за създаването и усъвършенстването на продукти, които подобряват и/или позволяват запазването на здравето ни.

Кризата от последните две години намали в известна степен търсенето на специалисти в областта на финансите и икономиката. Все още има места за финансови съветници и анализатори, които следят състоянието на дадена компания и преценяват възможностите за бъдещи инвестиции.

Една нова професия, която печели все повече популярност, е тази на т.нар. cost estimator, или човекът, който отговаря за съставяне на предварителен бюджет за проект, който дадена компания би искала да предприеме. Все повече ще се търсят и специалисти по логистика като главно перо, осигуряващо конкурентно предимство между компании от един и същ сектор.

По-креативните професии предлагат малко по-малко възможности, но затова пък се очаква голямо търсене на хора, които да съставят техническите упътвания към последната дума на техниката - куратори, видео редактори и др.

Цялата статия с пълен списък на професиите във всяка една от петте сфери, може да прочетете тук.