Бакалавър по Electronic Design Engineering в Дания

Прогнозите за „продуктите на бъдещето“ е, че за разлика от днес, те ще съдържат много повече електроника и ще бъдат обвързани в интегрирани софтуерни системи. Студентите в специалност Electronic Design Engineering към AU-IBT ще се обучават именно в това да конструират електронни и софтуерни решения , които да отговарят на нуждите и изискванията на потребителите.

Програмата е насочена към развиване на умения, които ще позволят на студентите да проектират софтуер и електроника, да създават удобни за използване системи, да мислят креативно, да създават възможности за бизнес.

Най-общо програмата се фокусира в три области:

1.The Intelligent House : студентите участват в създаване на „къщата на бъдещето“ чрез използване на софтуерни системи и интеарктивен вътрешен интериор.

2.Renewable Energy: създаване и приложение на технологии, които използват възобновяема енергия и така намаляват общото ниво на CO2.

3. Business Development: откриване и създаване на нови нисши.

И тази програма на института е структурирана на база работа по проекти и близко сътрудничество с реални компании. Някои от студентите имат възможността да се включат в т.нар. ментор програма към AU- IBT, която позволява работа по конкретни проекти към дадена компания, изготвянето на заключителната теза в компанията и разглеждането и като пример, платен стаж и пр.

В рамките на Centre for Integrated IT Development (CITU)студентите в програмата ще могат да работят с най-нова техника и софтуер.

Бакалавърската програма позволява профилиране в една от следните области:

- Renewable energy
- Man-machine interaction
- Regulation
- Software
- Web and mobile technologies


Учебния процес е разделен условно на лекции преди обед и работа по проекти следобед.

Основно изучавани предмети са: electronic design, software design, microprocessor technique, digital signal processing, EMC, web technology, network, operating systems, data communication, man-machine interaction and ASIC design.

Продължителността на програмата е три години и половина с включен стаж. Специфично изискване за прием в тази програма са часове по математика, физика и химия. Повече за сроковете за кандидатстване и необходимите документи, може да прочетете тук.