Global Management & Manufacturing в Дания!

Бакалавърската програма по Global Management and Manufacturing към AU- IBT е насочена към студенти, които виждат бъдещета си кариерна реализация в мениджънта на големи международни компании.

Програмата е инженерна и обединява четири дисциплини: production, sourcing, economics and management, които са обединени в четири модула:

- Management competences
- Manufacturing competences
- International competences
- Personal competences

По време на обучението се разглеждат редица международни компании, както и някои от най-големите датски компании като Bang & Olufsen, Grundfos, Lego и др.

Уникално предимство на специалността е т.нар. ментор програма в рамките на която всеки студент се свързва с ментор компания, с която ще работи по реални казуси от третия до седмия си семестър. Така още по време на следването си студентите ще се сблъскат с реалната бизнес среда и ще могат да наблюдават как се взимат решения и разрешават задачи в реално оперираща компания.

Учебният процес залага повече на дискусии, в които всеки един въпрос може да намери своето място и които скъсяват дистанцията учител- професор, отколкото на лекциите.

Основните изучавани предмети са: Management and motivation factors; Global production and sourcing; Logistics, purchasing, supply chain management and networking; International relations, language and cultural understanding; Technology and production
Personal development and project management; Design, innovation and product development; Strategic development.

Програмата е с продължителност от три години и половина, седем семестъра от по 14-15 седмици всеки. Специфично изискване за прием са брой часове по математика и физика. Повече за сроковете за кандидатстване и необходимите документи, може да прочетете тук.