Поискай безплатна консултация
Холандия, разположена в самото сърце на Европа, е страна толерантна към различни етноси, култури и начини на живот. Това я прави желана дестинация за хора от цял свят.

Висшето образование в Холандия се ползва със световна репутация заради високото си качество и достъпните такси за обучение.

За учебната 2016/2017 г. в държавно-финансираните университети студентите от ЕС ще заплащат такса от 1984 евро на година. Около 800-900 евро на месец са средствата, с които студентите трябва да разполагат, за да покриват дневните разходи за храна, настаняване, такси за регистрация, застраховки, правни такси за издаване на разрешително за пребиваване и др.


Според образователната система в Холандия висшите учебни заведения са два вида: университети с академична/теоретична насоченост (research universities) и университети за приложни науки (universities of applied sciences) с подчертана ориентация към практиката.

Университетите от първия тип подготвят студентите за самостоятелна практика и научноизследователска работа в академична или професионално ориентирана среда.
Университетите за приложни науки са по-практично ориентирани и подготвят студентите директно за специфични професии.