Hotelschool The Hague, ХоландияEDLANTA е официален представител на Hotelschool The Hague за България и при нас можете да подадете безплатно своите документи за кандидатстване.

Основан: 1929

Местоположение: Амстердам и Хага

Най-близко летище: Амстердам

Общ брой студенти: 2000

Чуждестранни студенти: 900

Годишни такси за обучение 2012/2013:
4-годишна бакалавърска програма:
1-ва година: € 7750 (вкл. настаняване и полупансион)
2-4 година: € 2750
Езици на обучение: английски
Уеб сайт: http://www.hotelschool.nl/
Срокове за кандидатстване:
препоръчително е документите да се подадат до две седмици преди датата на обявения Selection Day (вж. по-долу).

Видео

Обща информация

Галерия  HSH
Oсновано през 1929 г., Hotelschool The Hague е едно от трите най-престижни
висши учебни заведения в света, предлагащи обучение в сферата на туризма
и хотелиерството. С тази си репутация университетът привлича много местни
и чуждестранни студенти. Hotelschool The Hague има филиали в Хага и
Амстердам, където се обучават редовно около 2000 студенти, като 40% от
тях са чуждестранни. От есента на 2012 г. Hotelschool The Hague посреща
студенти в новия си кампус в Амстердам.
Hotelschool The Hague е идеалният избор за всички, които желаят да получат
сериозна практическа и теоретична подготовка в сферата на туризма и
хотелиерството и да намерят професионална реализация в цял свят. Поради
силната практическа насоченост на обучението учителите се приемат по-
скоро като ментори, които насочват учениците как да изпълняват зададените
им задачи по най-добрия и професионален начин. В такава обстановка
дистанцията между учител и ученик значително се съкращава. Всяка година
Hotelschool The Hague организира приемни дни (т. нар. selection days)
за кандидатите, които желаят да започнат обучението в бакалавърската
програма по хотелиерски мениджмънт.

Академични програми

Hospitality/ Hotel Management
  • Business Administration in Hotel Management (бакалавър)
  • Hospitality Management (магистър)
  • International Fast Track - 2 1/2 years (бакалавър)

Изисквания за прием

- Диплома за образование
- iBTOEFL 80 т., IELTS 6.0 или Cambridge – Advanced или Proficiency.
- стаж в хотел или ресторант
- участие в организиран от Hotelschool The Hague - Selection day (приемен ден) в България или Холандия.

Настаняване

Hotelschool The Hague разполага със студентски общежития или т. нар. Skotel, в Хага и Амстердам, които се намират в непосредствена близост до университетските сгради. Настаняването в тях е задължително за всички първокурсници, записани в четиригодишната бакалавърска програма, както и за участниците в програмара International Fast Track(но само за първи 6 месеца)